Haberler
E-Fatura Uygulamaları | Ahmet AKIN | Yeminli Mali Müşavir | Resmi Web Sitesi
E-Fatura Uygulamaları
Tarih : 3.07.2014 14:32:40 | Okunma Sayısı : 307
14.12.2012 tarihinde 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “421 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir

14.12.2012 tarihinde 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “421 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir;

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketlerin elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

Brüt satış hasılatının hesabında bütün satışlar toplamı dikkate alınacaktır.

Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır.

Madeni yağın sadece üretimdeki makinelerde kullanılması e-fatura zorunluğunu kaldırmaz.

Zorunlu mükelleflerden yapılan hizmet alımları kapsam dahilinde değildir.

Uluslararası standartlara uyum, elektronik arşivleme, fatura basım ve gönderim giderlerinde azalma, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, ödeme süreci takibini kolaylaştırma gibi yararları yanında e-fatura uygulamasından esas beklenen amaç ÖTV zincirini takip edebilmektir.

Toplam vergi gelirleri içinde ÖTV payının %27 olduğu düşünülecek olursa, Maliye’nin ÖTV kaybına tahammülü olmadığı görülüyor. Ancak, Türkiye’de vergi yükü bakımından oranda değil, yükün dağılımında problem yaşanıyor. 

E-Fatura temel bir dönüşüm, cezası ağır olmalı. (Maliye Bakanlığı). Zorunlu olup da e-fatura uygulamasına geçmeyen işletmelerin tüm kayıtları geçersiz sayılacaktır. Serbest bölgedeki firmalar da e-fatura düzenleyeceklerdir.

Sistemden çıkma diye bir şey yok. Sistem genişleme üzerine kurulu.

‘’e-fatura ile dünya artık daha düz’’ (Maliye Bakanı)

e-defter kullanıcısı olabilmek için e-fatura kullanımı zorunluluğu bulunmaktadır.

GİB’in e-fatura internet sitesinde portal yöntemi ile yüklenecek fatura sayısı aylık 500 ile sınırlıdır.

 

 

Temel fatura ve ticari fatura ayırımı, büyük işletmelerin önerileri doğrultusunda getirilmiş olup, temel fatura uygulaması kaosun önüne geçecektir. 

Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmalarına bağlıdır. Temel fatura uygulamasının bir talebe bağlı olarak kaldırılması olanaklı değildir.

Ticaret hukukunda temel fatura diye bir kavramın olmaması, ticari davalarda duraksama yaratabilir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi vergi yasalarından bağımsız kararlar vermektedir.

Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kağıt faturanın elektronik halidir. İlgili Genel Tebliğ ve teknik kılavuzlarda düzenlenmemiş hükümlerde başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri geçerlidir.

‘’Temel fatura’’ ile ‘’ticari fatura’’ arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkanı açısından farklılık bulunmaktadır.

Her iki fatura da sistemler tarafından alınmak zorundadır. Alınan ticari faturaya e-fatura uygulaması üzerinden Red veya Kabul mesajı gönderilmesi imkanı vardır. Temel fatura ise e-fatura uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilmektedir.

Bir zarfın içine birden çok fatura eklenmesi ile oluşan zarf GİB’e gönderildiğinde içindeki bir faturada sorun çıkması durumunda, diğer faturalar sorunlu sayılmayacaktır.

Bu aşamada sadece faturalar gönderilebilmekte, ekleri gönderilmemektedir.

E-Fatura uygulaması portal üzerinden kullanılabilecek olup, entegrasyon zorunluluğu yoktur.

Makul bir süre sonunda GİB portalı sona erecek olup, tüm mükellefler özel entegratör hizmeti alacaklardır. Bilgi gizliliği tebliğle değil, yasa ile sağlanmalıdır.

Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

E-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir

Kendi veri merkezlerinizde ya da farklı saklayıcı kuruluşlarda e-faturalarınızı saklayabilirsiniz

Şubeler için de tek mali mühür yeterli olup, merkezde kullanılacak mali mühür ile e-faturalar imzalanabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi işlem sistemini denetleme yetkisine sahiptir.  

Özel entegratör yöntemini kullanan mükellefler, UBL’nin (Evrensel İş Dili) tüm alanlarını kullanabileceği için, fatura düzenlemekte portal yöntemini kullananlardan daha avantajlı konumdadırlar.

UBL (Universal Business Language) iş dünyasının iletişim gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş XML formatındaki standart elektronik iş doküman şablonlarıdır.

Sistem şimdilik faturalarda birden fazla iskonto oranı kullanılmasına izin vermemektedir.

Tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarının ve nevilerinin değişmesi halinde, eski unvanı barındıran sertifikaları geçerliliğini kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvanına uygun sertifika başvurusu yapması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’ler elektronik fatura uygulanmasından muaftır.

E-Fatura kullanmak zorunda olan mükellefler, nihai tüketicilere  ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

Tespit edilen hadlerin altında kalan mükellefler, istemeleri halinde e-fatura uygulanmasından yararlanabilecektir.

E-Faturanın birden fazla yerde (gümrük, faktoring, temlik, odalar ve borsa gibi) tevsike tabi tutulması işlemleri için, ilgili kurum ve kuruluşların altyapılarını oluşturması gerekir. Maliye Bakanlığı’nın hepsi için kütük oluşturması beklenmemelidir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği elektronik tebligat sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş’den alınan KEP hesabı (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden yapılabilmektedir.

E-Defter kullanıcısı olabilmek için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.

Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda GİB’na verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesabını kapatabilirler.

Oluşturulan bir faturada özel matrah uygulanacaksa KDV oranı sıfır geçilmeli, açılacak vergi muafiyet istisna sebebi alanına ise özel matrah için gerekli olan ‘’KDV matraha dahildir’’ ibaresinin yazılması ile fatura oluşturulmalıdır.

E-fatura gönderiminde ve alımında sıklıkla ortaya çıkan hata durum kodları ile ilgili işlemler GİB sayfasında açıklanmıştır.


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

    Bu habere henüz yorum yapılmamış.
Tarih : 26.11.2021 17:37:20
ALMANYA’DA MUKİM ŞİRKETE ÖDENEN KAR PAYININ VERGİLENDİRİLMESİ...
Devamı...

Tarih : 19.11.2021 17:03:30
SERBEST BÖLGEDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMALARI...
Devamı...

Tarih : 12.11.2021 17:51:57
FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA YURT DIŞINDAKİ FİRMADAN ALINAN MAKİNALARIN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU...
Devamı...

Tarih : 5.11.2021 16:55:23
İŞ ORTAKLIKLARINDA BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE VERGİLENDİRME...
Devamı...

Tarih : 29.10.2021 12:17:37
CHP, SAĞLAM ADIMLARLA İKTİDARA DOĞRU YÜRÜYOR...
Devamı...

Tarih : 21.10.2021 18:21:43
SONUNDA TÜSİAD DA EKONOMİDEKİ ÇÖKÜŞÜ FARK ETTİ (!)...
Devamı...

Tarih : 15.10.2021 17:36:11
NE OLACAK BU MİLLİ EĞİTİMİN HALİ…...
Devamı...

Tarih : 8.10.2021 09:35:23
O KADAR MÜHENDİS VAR TEKNOLOJİDE NEDEN GERİYİZ?...
Devamı...

Tarih : 2.10.2021 10:09:38
MUZ SERALARININ ÇOĞALMASI İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?...
Devamı...

Tarih : 25.09.2021 09:17:53
MERSİN’İN KIR ÇİÇEKLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELİYLE YEŞERİYOR...
Devamı...

Tarih : 18.09.2021 19:16:27
YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÖZGÜN PROJELERİYLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR....
Devamı...

Tarih : 10.09.2021 11:10:42
STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİ...
Devamı...

Tarih : 4.09.2021 14:07:12
KONKORDATO SÜRECİNDEKİ BORÇLUDAN OLAN ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILIP AYRILMAYACAĞI...
Devamı...

Tarih : 28.08.2021 18:06:46
LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN YOLU 29 Eylül – 02 Ekim 2021 TARİHLERİNDE MERSİN’DE KESİŞECEK...
Devamı...

Tarih : 23.08.2021 09:42:05
YATIRIMDA FİİLEN KULLANILAN VEYA KULLANILMAYAN YATIRIM KREDİLERİ VE İŞLETME KREDİLERİNE İLİŞKİN FAİZ VE VADE FARKLARININ DURUMU...
Devamı...

Tarih : 14.08.2021 15:15:42
BÜYÜK ÖDÜL GECESİ 15 EYLÜL’DE MERSİN DİVAN OTEL’DE YAPILACAK...
Devamı...

Tarih : 6.08.2021 18:16:34
YABANCI PARA CİNSİNDEN DEFTER TUTAN MÜKELLEFİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE KUR FARKI UYGULAMASI...
Devamı...

Tarih : 31.07.2021 10:01:44
SERBEST BÖLGEYE VERİLEN TAŞIMACILIK HİZMETİNDE KDV İSTİSNASI...
Devamı...


 
Anasayfa              |               İletişim            |              Giriş Sayfam Yap              |              Sık Kullanılanlara ekle              |              Gizlilik İlkeleri
 
  Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz..! ahmetakin.com.tr Copyright 2011-2021 Tüm hakları saklıdır..!

URA MEDYA